Hänsynsfull skogsavverkning

När skogens tillväxt kulminerar med största lönsamhet, anlita oss!

Det är sällan en skogsägare behöver anlita en skogsavverkare. En eller två gånger per generation, kanske.
Det är alltså ytterst viktigt att man anlitar rätt företag av rätt virke, så att säga.

Per Andersson Skogsmaskiner AB har, med sina 35 år i skogsbranschen, det som krävs för att avverkningen blir utförd på rätt sätt. 
Vi hjälper även Dig som skogsägare att bedöma din produktionspotential i förhållande till avkastning och miljö.

Direkt efter avverkningen påbörjas föryngringen för kommande skogsgeneration.

När du har bestämt Dig för skogsavverkning, då är det även dags för skogsföryngring!

skogsplantering | ungskogsröjning | rågångar rådgivning | inventering | huggning